GRAFICKÝ DIZAJN
   WEBOVÝ DIZAJN

   Grafické spracovanie návrhu stránky

   005 WEB
   StudioTiiM.sk
   004 WEB
   LumaInterier.eu
   003 WEB
   dwmod.modtut.net (Dangerous World)
   001 WEB
   Modtut.sk
   002 WEB
   Voda teplo plyn

   LOGO DIZAJN

   Logá a avatary


   001 LG
   StudioTiiM v1
   002 LG
   StudioTiiM v2
   003 WEB
   StudioTiiM v3
   001 WEB
   Nemesis Rival Team
   005 LG
   Dangerous World v1
   006 LG
   Dangerous World v1
   003 WEB
   Avatar Dangerous World 2
   001 WEB
   Avatar TiiM

   POSTERY, WALLPAPERY

   Školské práce, reklamné plagáty a voľno časové aktivity


   PLAGÁTY

   001 P
   Poster Rodinný dom
   002 P
   Poster Bytový dom v1
   003 P
   Poster Bytový dom v2
   004 P
   Poster Obchodné centrum
   005 P
   Poster Wellnes nad Váhom
   006 P
   Poster Budova televízie

   ADWORKS, WALLPAPERS

   007 P
   Adwork Portal 2
   008 P
   Adwork Left 4 Dead 2
   009 P
   Adwork Team Fortress 2
   014 P
   Wallpaper DangerousWorld
   010 P
   Wallpaper DangerousWorld 2
   011 P
   Wallpaper DangerousWorld 2
   012 P
   Wallpaper DangerousWorld 2
   PLAGÁTY

   013 P
   Reklamný plagát

   UPRAVENÉ FOTOGRAFIE

   Rôzna úprava fotografií pomocou filtrov a iných prostriedkov


   002 F
   Kamzík
   003 F
   Kamzík
   004 F
   Kamzík
   005 F
   City broken
   007 F
   STU broken
   009 F
   STU a ja
   001 F
   Bike škola
   006 F
   Bike
   008 F
   Zombie

   GRAFICKÉ PROJEKTY

   Realizované grafické projekty


   ARCHITEKTONICKO KONŠTRUKČNÝ DIZAJN

   001 GP
   Predná strana
   002 GP
   Návrh obálky
   003 GP
   Návrh loga
   004 GP
   Kompozícia plôch
   005 GP
   Kompozícia priečelia
   006 GP
   Urbanizmus objektu
   007 GP
   Kompozičná analýza
   008 GP
   Konštrukčný detail
   009 GP
   Presklená fasáda

   GRAFICKÁ SÚŤAŽ NAMALUJ CITY VÝHERNÝ NÁVRH NA ZÁSTAVKE RÁDIOVÁ

   010 GP
   1. návrh zástavky
   011 GP
   Realizovaný návrh
   012 GP
   Pôvodný vzhľad zástavky
   013 GP
   Realizovanie zástavky
   014 GP
   Nový vzhľad zástavky
   015 GP
   Nový vzhľad zástavky

   HAND MADE


   PAPIEROVÝ MODEL BYTOVÉHO DOMU

   001 HM
   3D Model
   002 HM
   Realizácia
   003 HM
   Realizácia
   004 HM
   Realizácia
   005 HM
   Hotový model
   006 HM
   Hotový model